Hero i

Ние вярваме, че децата са нашето бъдеще!

Обучения по програмите на Училищна Телерик Академия ще бъдат достъпни до всички деца и юноши на територията на България и Европа.

Програми на MindHub в сътрудничество с Училищна Телерик Академия

Всеки може да е програмист

Това ниво потапя малките програмисти в света на блоковото програмиране, като им показва основните принципи и стъпки при създаването на една компютърна програма. С помощта на различни инструменти и чрез разнообразни проекти децата се запознават с ключови характеристики на компютърната система, научават понятия като софтуер, хардуер, алгоритъм, програма и среда за програмиране.

Светът на уеб програмирането

о време на нивото децата за първи път влизат в дълбочината на понятия като браузър и среда за програмиране и се запознават с характерните за уеб програмирането термини. Основният фокус по време на нивото е децата да се запознаят с техлогиите на браузъра HTML и CSS и добиват истинско самочувствие.

Създаване на мобилни приложения

Това ниво открива пред бъдещите програмисти цял нов свят – този на мобилните технологии, като представя нагледно и надгражда идеята за блоково програмиране чрез създаване на полезни, приложими и интересни програми. През призмата на различни проекти децата се научават да прилагат логическото си мислене и вече придобитите знания на практика, докато създават мобилни приложения, които да са обвързани с реално предизвикателство и решават конкретна задача.

Организирани от MindHub

Екипът от специалисти на MindHub през последните 4 години успява да свърши прекрасна работа, целейки да предостави адекватно образование за най-малките. Досега през курсовете на MindHub са преминали хиляди деца на възраст между 6 - 11 години, както в България, така и в Естония, Румъния, Македония и Австрия. Малчуганите са имали възможност да се обучават по специално разработената авторска програма, но MindHub прави още една голяма стъпка, с която ще се опита да достигне до всички ентусиазирани програмисти между 12 и 15 години.

Научете повече
kids

По програмите на Училищна Телерик Академия

Училищна Телерик Академия е най-мащабната инициатива за ИТ обучение на ученици в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за дигиталното бъдеще чрез интерактивни ИТ програми на световно ниво. От създаването ѝ през 2010 г. тя е обучила над 10 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и компетенции, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от потребители на технологиите в техни създатели и търсени професионалисти.

Научете повече
kids
picto

10,000+ ученици

3 практически програми по алгоритмично програмиране, дигитални науки и разработка на игри;

picto

1600+ деца и младежи

преминали програмите само през учебната 2018-2019 г.;

picto

67 школи в 15 града

и над 5,700 учебни часа практически курсове през 2018-2019 г.

Направи и ти правилния избор.

Дай възможност на детето си да направи своите първи стъпки в света на програмирането.