Сертифицирана учебна програма и методология на преподаване
от Education Alliance Finland

Ние в MindHub се ангажираме да революционизираме обучението по програмиране чрез нашия сертифициран педагогически подход. Нашата учебна програма предлага солидна рамка от предварително подбрани материали, предназначени да подхранват уменията за програмиране на вашето дете, насърчавайки любовта към програмирането от ранна възраст.

Telerik Kids

Сертифициран педагогически подход

Учебната програма на MindHub осигурява солидна рамка от предварително подбрани материали за програмиране. Обучението става чрез демонстрации и проекти, при които учениците създават свой собствен код и след това могат да експериментират с него. MindHub предлага опции за задачи, така че учителят може да адаптира курса и съдържанието към нуждите на обучаващите се в него.

kids
kids
kids

Обучение, базирано на проекти и
Учене чрез преживяване

Учебната програма на MindHub не предполага ученето да се случва само чрез наблюдение, а е базирана на учене чрез правене и експериментиране. Продуктът е подходящ за широк кръг потребители и предлага изчерпателна основна информация за програмирането, за да започнете и да изградите допълнителни знания. Има комбинация от въвеждащи игри и дискусии, за програмиране с роботи или инструменти, базирани на браузър.

kids
kids

Структуриран напредък и изграждане на взаимоотношения в класната стая

Тъй като повечето от уроците са изградени за обучение в класната стая, взаимодействията лице в лице са част от учебния процес. Децата програмират по двойки, помагат си и се подкрепят. В края на финалния проект децата представят своите открития и обсъждат своите решения, както и получават обратна връзка от своите връстници.

Аспекти на високо образователно качество на учебната програма на MindHub

Преминаването през курса се планира предварително. Всички задачи са синхронизирани по професионален начин, който оставя достатъчно време за изненади, въпроси и експерименти. Основните понятия бавно се надграждат върху предварително наученото съдържание. Някои уроци започват с въвеждаща игра/дейност, а други насочват обучаващите се направо към създаването на програмен код. Игрите за загряване и дискусиите също са важни за създаването на добра среда в класната стая и отношения на доверие с ментора и другите обучаващи се. Менторите работят с голям набор от проекти и могат да коригират съдържанието според групата.

picto

Предизвикателства за всички нива

Менторите имат голям избор за проекти и могат да коригират съдържанието според групата.

picto

Персонализирано съдържание

Много предизвикателства, които отговарят и на нуждите на по-напреднали ученици.

picto

Разнообразна Програма

Учебната програма на MindHub е разнообразна, гъвкава и прогресира логично, за да покрие основите на изчислителното мислене.

Присъедини се към MindHub!

Впуснете се в приключението чрез, което може да отключите пълния потенциал на вашето дете в обучението по програмиране.